Drin

Marka Drin

DRIN

Capital Group është një nga protagonistët kryesorë në fushën e higjenës dhe bukurisë. Një realitet industrial me të gjitha karakteristikat europiane, në gjendje të plotësojë kërkesa nga ato me bazike e deri ato me specifike.
Linjat kryesore udhëzuese për vazhdimin e zhvillimit të kompanisë do të jenë rritja e prodhimit duke ruajtur standartin e cilësisë dhe diferencimi në ofertë me qëllim pozicionimin solid në tregun kombëtar dhe atë ndërkombëtar.

drin_brand

Produktet Drin

Drin Liquid Soap Lavender 500ml
Drin Liquid Soap Lavender 500ml
Drin Liquid Soap Milkhoney 500ml
Drin Liquid Soap Milkhoney 500ml
Drin Liquid Soap Ocean 500ml
Drin Liquid Soap Ocean 500ml
Drin Liquid Soap Rose 500ml
Drin Liquid Soap Rose 500ml
Drin Liquid Soap Soft Touch 500ml
Drin Liquid Soap Soft Touch 500ml
Drin Liquid Soap Lavender 1L
Drin Liquid Soap Lavender 1L
Drin Liquid Soap Milkhoney 1L
Drin Liquid Soap Milkhoney 1L
Drin Liquid Soap Ocean 1L
Drin Liquid Soap Ocean 1L
Drin Liquid Soap Rose 1L
Drin Liquid Soap Rose 1L
Drin Liquid Soap Soft Touch 1L
Drin Liquid Soap Soft Touch 1L
Drin Floor Cleaner Fresh 1L
Drin Floor Cleaner Fresh 1L
Drin Floor Cleaner Lavender 1L
Drin Floor Cleaner Lavender 1L
Drin Floor Cleaner Lemon 1L
Drin Floor Cleaner Lemon 1L
Drin Floor Cleaner Pine 1L
Drin Floor Cleaner Pine 1L
Drin Floor Cleaner Rose 1L
Drin Floor Cleaner Rose 1L
Drin Dishwashing Orange 500ml
Drin Dishwashing Orange 500ml
Drin Dishwashing Pomegranate 500ml
Drin Dishwashing Pomegranate 500ml
Drin Dishwashing Apple 500mml
Drin Dishwashing Apple 500mml
Drin Dishwashing Lemon 500ml
Drin Dishwashing Lemon 500ml
Drin Dishwashing Apple 1L
Drin Dishwashing Apple 1L
Drin Dishwashing Lemon 1L
Drin Dishwashing Lemon 1L
Drin Dishwashing Orange 1L
Drin Dishwashing Orange 1L
Drin Dishwashing Pomegranate 1L
Drin Dishwashing Pomegranate 1L
Drin Dishwashing Lemon 2L
Drin Dishwashing Lemon 2L
Drin Dishwashing Pomegranate 2L
Drin Dishwashing Pomegranate 2L
Drin Glass Cleaner Pomegranate 500ml
Drin Glass Cleaner Pomegranate 500ml
Drin Glass Cleaner Fresh 500ml
Drin Glass Cleaner Fresh 500ml
Drin Glass Cleaner Lemon 500ml
Drin Glass Cleaner Lemon 500ml
Drin Glass Cleaner Pine 500ml
Drin Glass Cleaner Pine 500ml
Drin Glass Cleaner Fresh 1L
Drin Glass Cleaner Fresh 1L
Drin Glass Cleaner Lemon 1L
Drin Glass Cleaner Lemon 1L
Drin Glass Cleaner Pine 1L
Drin Glass Cleaner Pine 1L
Drin Glass Cleaner Pomegranate 1L
Drin Glass Cleaner Pomegranate 1L
Drin Glass Cleaner Blu 2L
Drin Glass Cleaner Blu 2L
Drin Dishwashing Premium Lemon 500ml
Drin Dishwashing Premium Lemon 500ml
Drin Dishwashing Premium Melograno 500ml
Drin Dishwashing Premium Melograno 500ml
Drin Dishwashing Premium Lemon 980ml
Drin Dishwashing Premium Lemon 980ml
Drin Dishwashing Premium Melograno 980ml
Drin Dishwashing Premium Melograno 980ml
Drin Ace Liquid Gel 1L
Drin Ace Liquid Gel 1L
Adrin Ace Liquid Gel 2L
Adrin Ace Liquid Gel 2L
Drin Auto Shampo 2L
Drin Auto Shampo 2L
Drin Degreaser Lemon 750ml
Drin Degreaser Lemon 750ml
Drin Ammorbidente Passione
Drin Ammorbidente Passione
Drin Ammorbidente Primavera
Drin Ammorbidente Primavera
Drin Ammorbidente Delicato
Drin Ammorbidente Delicato
Drin Ammorbidente Magica
Drin Ammorbidente Magica
Drin Fabric Softener Primavera 1L
Drin Fabric Softener Primavera 1L
Drin Fabric Softener Delicato 1L
Drin Fabric Softener Delicato 1L
Drin Fabric Softener Magica 1L
Drin Fabric Softener Magica 1L
Drin Fabric Softener Passione 1L
Drin Fabric Softener Passione 1L