Gold Fresh

Marka Gold Fresh

GOLD FRESH

Capital Group është një nga protagonistët kryesorë në fushën e higjenës dhe bukurisë. Një realitet industrial me të gjitha karakteristikat europiane, në gjendje të plotësojë kërkesa nga ato me bazike e deri ato me specifike.
Linjat kryesore udhëzuese për vazhdimin e zhvillimit të kompanisë do të jenë rritja e prodhimit duke ruajtur standartin e cilësisë dhe diferencimi në ofertë me qëllim pozicionimin solid në tregun kombëtar dhe atë ndërkombëtar.

fresh_brand

Produktet Gold Fresh

Liquid Gold Fresh Fragola 500ml
Liquid Gold Fresh Fragola 500ml
Liquid Gold Fresh Fragola 1L
Liquid Gold Fresh Fragola 1L
Liquid Gold Fresh Fragola 4L
Liquid Gold Fresh Fragola 4L
Gold Fresh Dishwashing Apple 1L
Gold Fresh Dishwashing Apple 1L
Gold Fresh Dishwashing Orange 500 ml
Gold Fresh Dishwashing Orange 500 ml
Gold Fresh Dishwashing Apple 500 ml
Gold Fresh Dishwashing Apple 500 ml
Gold Fresh Dishwashing Orange 1L
Gold Fresh Dishwashing Orange 1L
Gold Fresh Laundry Detergent White 1.5L
Gold Fresh Laundry Detergent White 1.5L
Gold Fresh Laundry Detergent Black 1.5L
Gold Fresh Laundry Detergent Black 1.5L
Gold Fresh Laundry Detergent Color 1.5L
Gold Fresh Laundry Detergent Color 1.5L
Gold Fresh Laundry Detergent White 4L
Gold Fresh Laundry Detergent White 4L
Gold Fresh Laundry Detergent Black 4L
Gold Fresh Laundry Detergent Black 4L
Gold Fresh Laundry Detergent Color 4L
Gold Fresh Laundry Detergent Color 4L
Hydrochloric Acid 1.5L
Hydrochloric Acid 1.5L
Demineralized Water 4L
Demineralized Water 4L
Bleach 5L
Bleach 5L
Gold Fresh Liquid Soap Berries 1L
Gold Fresh Liquid Soap Berries 1L
Gold Fresh Liquid Soap Rose 1L
Gold Fresh Liquid Soap Rose 1L
Gold Fresh Liquid Soap Camomile 1L
Gold Fresh Liquid Soap Camomile 1L
Gold Fresh Liquid Soap Camomile 500ml
Gold Fresh Liquid Soap Camomile 500ml
Gold Fresh Liquid Soap Frutti di Bosco 500ml
Gold Fresh Liquid Soap Frutti di Bosco 500ml
Gold Fresh Liquid Soap Rosa 500ml
Gold Fresh Liquid Soap Rosa 500ml
Gold Fresh Liquid Soap Berries 4L
Gold Fresh Liquid Soap Berries 4L
Gold Fresh Liquid Soap Soft Touch 4L
Gold Fresh Liquid Soap Soft Touch 4L
Gold Fresh Liquid Soap Rosa 4L
Gold Fresh Liquid Soap Rosa 4L
Gold Fresh Liquid Soap Morbidezza 4L
Gold Fresh Liquid Soap Morbidezza 4L
Gold Fresh Floor Cleaner Fresh 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Fresh 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Lavender 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Lavender 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Lemon 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Lemon 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Rose 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Rose 1.2L
Gold Fresh Floor Cleaner Rose 4L
Gold Fresh Floor Cleaner Rose 4L
Gold Fresh Floor Cleaner Lavender 4L
Gold Fresh Floor Cleaner Lavender 4L
Gold Fresh Glass Cleaner Ocean 500ml
Gold Fresh Glass Cleaner Ocean 500ml
Gold Fresh Glass Cleaner Rose 500ml
Gold Fresh Glass Cleaner Rose 500ml
Gold Fresh Glass Cleaner White 500ml
Gold Fresh Glass Cleaner White 500ml
Gold Fresh Glass Cleaner Ocean 1L
Gold Fresh Glass Cleaner Ocean 1L
Gold Fresh Glass Cleaner Rose 1L
Gold Fresh Glass Cleaner Rose 1L
Gold Fresh Glass Cleaner White 1L
Gold Fresh Glass Cleaner White 1L
Gold Fresh Glass Cleaner Ocean 4L
Gold Fresh Glass Cleaner Ocean 4L
Gold Fresh Dishwashing Lemon 500ml
Gold Fresh Dishwashing Lemon 500ml
Gold Fresh Dishwashing Pomegranate 500ml
Gold Fresh Dishwashing Pomegranate 500ml
Gold Fresh Dishwashing Pomegranate 1L
Gold Fresh Dishwashing Pomegranate 1L
Gold Fresh Dishwashing Lemon 1L
Gold Fresh Dishwashing Lemon 1L
Gold Fresh Dishwashing Pomegranate 4L
Gold Fresh Dishwashing Pomegranate 4L
Gold Fresh Dishwashing Lemon 4L
Gold Fresh Dishwashing Lemon 4L
Gold Fresh Fabric Softener Lotus 1L
Gold Fresh Fabric Softener Lotus 1L
Gold Fresh Fabric Softener Azzurra 1L
Gold Fresh Fabric Softener Azzurra 1L
Gold Fresh Fabric Softener Allegra 1L
Gold Fresh Fabric Softener Allegra 1L
Gold Fresh Fabric Softener Lotus 2L
Gold Fresh Fabric Softener Lotus 2L
Gold Fresh Fabric Softener Azzurra 2L
Gold Fresh Fabric Softener Azzurra 2L
Gold Fresh Fabric Softener Allegra 2L
Gold Fresh Fabric Softener Allegra 2L
Gold Fresh Fabric Softener Belen 1L
Gold Fresh Fabric Softener Belen 1L
Gold Fresh Fabric Softener Belen 2L
Gold Fresh Fabric Softener Belen 2L
Gold Fresh Fabric Softener 5L
Gold Fresh Fabric Softener 5L
Gold Fresh Bleach 1L
Gold Fresh Bleach 1L
Gold Fresh Bleach 2.5L
Gold Fresh Bleach 2.5L
Gold Fresh Degreaser Lemon750ml
Gold Fresh Degreaser Lemon750ml
Gold Fresh Universal Degreaser 4L
Gold Fresh Universal Degreaser 4L