Kush Jemi

Kush Jemi

Misioni dhe Vizioni i Capital Group

Capital Group është një nga protagonistët kryesorë në fushën e higjenës dhe bukurisë. Një realitet industrial me të gjitha karakteristikat europiane, në gjendje të plotësojë kërkesa nga ato me bazike e deri ato me specifike.

Linjat kryesore udhëzuese për vazhdimin e zhvillimit të kompanisë do të jenë rritja e prodhimit duke ruajtur standartin e cilësisë dhe diferencimi në ofertë me qëllim pozicionimin solid në tregun kombëtar dhe atë ndërkombëtar.

Vlerat Tona

Capial Group punon vazhdimisht në përmiresimin e cilësisë në mënyrë që të garantojë produkte cilësore dhe miqësore me mjedisin.

Misioni Yne

Të rrisim prodhimin duke ruajtur standartin e cilësisë dhe cmimit me qëllim pozicionimin solid në tregun kombëtar dhe atë ndërkombetar.

Vizioni Yne

Te përmbushim nevojat e klientëve tanë duke prodhuar produkte të cilat garantojnë cilësinë maksimale dhe që përcjellin vlerat e kompanisë tonë.

Të Certifikuar për Cilësinë ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015


Kompania Capial Group ka si qëllim që të sjelli në tregun shqiptar produkte të cilat janë cilesorë dhe miqesore me mjedisin. Cdo produkt i Capital Group mban dhe Certifikimin ISO për Cilësinë.